Proiecte POCU

Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED

cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-202