Prezentare

Centrul de Documentare și Informare reprezintă:

 • centru de resurse pluridisciplinare și multisuport în beneficiul elevilor, cadrelor didactice și al comunității locale;

 • un spațiu de formare, comunicare, documentare și informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaționale;

 • un loc de desfășurare a unor activități pedagogice inovante;

 • un loc de cultură, deschidere, întâlnire și integrare socială și culturală.


Funcțiile unui Centru de Documentare și Informare:

 1. pedagogică și de promovare a inovației pedagogice;

 2. de informare generală;

 3. culturală;

 4. de comunicare (de relaționare cu parteneri din interiorul şi din exteriorul unităţii şcolare);

 5. de orientare școlară și profesională;

 6. tehnică (de gestiune);

 7. recreativă și de petrecere a timpului liber;

 8. de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunității locale).