Echivalare programe

Proceduri, instrumente și documente pentru operaționalizarea metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul de ministru nr. 4.224/6.07.2022


  • Domeniul - Acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă

* Procedură specifică privind elaborarea documentației unui program pentru dezvoltare profesională continuă complementar - Anexa 1


  • Domeniul - Sistemul de acumulare a creditelor profesionale transferabile - Recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile

* Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă complementare - Anexa 2

* Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcţională - Anexa 3