Cursuri în derulare

Programe de formare în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – cod SMIS 2014+:118327, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial

Pagina proiectului CRED

Curriculum – modele de proiectare şi implementare (CMPI)

Program de formare acreditat, 60 ore, 15 CPT

Grup țintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar

Perioada: 22.11.2021-07.01.2022

Educaţie nonformală pentru o şcoală altfel (furnizor Asociaţia ProeuroCons)

Program de formare acreditat, 60 ore, 15 CPT

Grup țintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar

Perioada: 15.11.2021-05.01.2022