Legislaţie

Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic a fost aprobat prin Ordinul nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, publicat în Monitorul Oficial nr. 735 din 19 octombrie 2011.