1. PRIMA PAGINĂ
  2. ANUNŢURI
  3. DESPRE NOI
  4. OFERTA
  5. C . D . I .
  6. PROIECTE
  7. INFO-UTIL
  8. LINK-URI UTILE


OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ

(valabilă până la 31.12.2015)

Oferta CCD Botoşani pentru anul școlar 2014-2015-în format PDF(Download)
.....
Denumire Program Tip Program Nr Ore Grup Tinta Responsabil
Managementul instituţiilor educaţionale ACREDITATE MEN(60 credite profesionale transferabile) 200 personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu funcţii de conducere îndrumare şi control  şi personalul didactic aspirant la aceste funcţii   Isabella Cantemir
Competenţă, inovare şi profesionalism prin TIC ACREDITATE MEN(40 cpt) 160 cadre didactice din învăţământul preuniversitar Isabella Cantemir
Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice ACREDITATE MEN(25 cpt) 100 cadre didactice care predau fizică sau discipline tehnice Daniela Biolan
Tinerii împotriva violenţei ACREDITATE MEN(21 cpt) 84 cadre didactice din învăţământul preuniversitar Daniela Biolan
Alternativă la formal – Educaţia nonformală ACREDITATE MEN(15 cpt) 60 cadre didactice din învăţământul preuniversitar Cristina Manolache
Metode eficiente de învăţare a fizicii ACREDITATE MEN(15 cpt) 60 profesori de fizică din învăţământul preuniversitar Daniela Biolan
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >